اتحاديه املاك و مصالح ساختماني غير فلزي اهواز
  لیست منطقه 9 صنفی 11 مورد  12 خرداد ماه، 1399 
ردیف نام و نام خانوادگی کد دفتر تلفن دفتر همراه آدرس دفتر
 1   عبدالكریم مراونی  104  3370003  09161113038    خ 26 و25 سمت کیانپارس
 2   جهانگیر كمائی  1046  3374116  09166117963    18 متری سوم شرقی پ 39
 3   حسین بنی تمیم  1057  3379141  09163186866    کیانپارس خ 18 متری سوم
 4   محمد جواد شاكری  1061  3389944  09161319048    کیانپارس بین خ 15 و 16
 5   احسان حاجی حیدری ورنوسفادرانی  1067  3381047  09161117440    
 6   عبدالرضا كاظمی  1086  3379481  09166017104    نبش خ 19 کیان آباد
 7   یاور جاسمی زرگانی  100        كیان آباد خ سی متری نبش 6
 8   سید کاظم نجات راد  1126  3386580  09161134933    خ 30 متری بین 5 و 6 شرقی
 9   سعید کعب عمیر  1137  3375959  09166120601    17 و 18 متری سوم غربی
 10   علی پابرجا  1148  3371644  09161314146    
 11   علی حمیدی  1156  3384433  09166120617    
  محدوده منطقه 9 صنفی:   شامل: كیان آباد- كوی زردشت- كیانشهر