اتحاديه املاك و مصالح ساختماني غير فلزي اهواز
  لیست منطقه 2 صنفی 42 مورد  12 خرداد ماه، 1399 
ردیف نام و نام خانوادگی کد دفتر تلفن دفتر همراه آدرس دفتر
 1   حسین شمالی زاده  777    09161188348    زیتون کارمندی خ زیتون بین فیاض و فتاح
 2   رضا کوچکان زاده  1381    09166176086    زیتون کارمندی خ کمیل بین زهره و زاویه
 3   علی دادخواه زیتونی  1516  4434292  09163137055    زیتون کارمندی بین فیاض و بوعلی پ 223
 4   رامین مراد پور  1015  4438458  09166114238    زیتون کارمندی خ زیتون نبش بوعلی
 5   اردشیر سلیمانی ورپشتی  1027  4453329  09163017955    زیتون کارمندی نبش فتاح پ 209
 6   علی بنده شاهرخی  1030  4451117  09161118564    خ مهران نبش انوری
 7   علی نظر زاده بنچه  1031  4457919  09161116765    زیتون کارمندی خ کمیل نبش زمرد
 8   حیدر قربانی بیرگانی  1032  4432361  09166114198    زیتون کارمندی خ حجت بین زمزم و زمرد
 9   محمد علی هرمزی  1039  4435686  09166118857    حدفاصل 20 متری دغاغله
 10   بهنام عزیزی  1045  4440325  09161137886    زیتون کارمندی خ حجت بین زیتون و زمزم
 11   نادر رشیدی  105  4441896  09163263305    زیتون کارمندی بین خ حجت و فرهاد پ 105
 12   عبدالحسین حمیدی  1060  4437200  09161111654    زیتون کارمند خ زیتون بین فردوس و فرشته
 13   لهراسب الله دینی  1063  4443377  0916319245    
 14   منوچهر كیانی فر  1078  4432224  9161131394    زیتون کارمندی خ شهید صالحپور و فروغ پ 85
 15   منور سلطانیان  1079    09166146657    کوی جواهری خ وزیری
 16   سیروس كمالی  1085  4441064-4454398  9166166373    زیتون کارمندی بین زمزم و زمرد پ 186
 17   وحید مکوندی  1087  4459701  09166006305    زیتون کارمندی خ فردوس نبش زیتون
 18   اسکندر پور مقدم  1096  4455594  09166128420    زیتون کارمندی بین حجت وفردوس پ41
 19   حسن رضائی راد  1098  4444230  09163113329    کوی جواهری خ وزیری
 20   حمید احمدی  1125  4441928  09166005727    کوی جواهری خ شهید وزیری
 21   عبدالحسن دامك  1131  4449344      زیتون کارمندی خ مناطق پ 122
 22   سیاوش موزرمی  1143  4444302  09161115783    زیتون کارمندی خ زیتون بین فاطمی و فیروز نو
 23   سعید اکبری دزدارانی  1147  4446244  09166112825    زیتون کارمندی خ زیتون نبش فاضل
 24   مسعود زامیری پور  1152  4436422  09166170488    زیتون کارمندی خ فیاض بین زیتون و زمزم
 25   علی شهبازی اورند  1154  4445246  09163162355    زیتون کارمندی روبروی مسجد امام علی
 26   ثریا کیان پور  1159  4432238  09166166482    زیتون کارمندی خ فاطمی نبش زاهد
 27   مهران حافظی  1160  4450948  09166031840    زیتون کارمندی خ فرهاد بین زیتون و زمزم
 28   فرزاد فرامرزی  1165    09161134870    زیتون کارمندی خ حجت نبش زاهد
 29   سعید سعدی نیا  1177  4450955  09163155811    فلکه فرودگاه نبش خ مناطق پ 2
 30   شاهین اصغر زاده  1180  4443903  09166112304    زیتون کارمندی خ فاطمی نبش زیبا
 31   نوید زنگنه  1203  4458608  09166157243    زیتون کارمندی خ زمزم
 32   محمد علی قنبری  1212  4449715  09166007717    زیتون کارمندی خ حجت بین زمزم و زمرد
 33   احمد رضا برات وند  1238  4457701  0916114786    
 34   جمال چهارلنگ  657    09163130868    زیتون كارمندی خ فردوس
 35   یوش آل کثیر  1856  4451235  09163204564    زیتون کارمندی بین فیلسوف و فاضل
 36   معصومه فرهادی  21  4452317  09163115979    زیتون كارمندی فلكه سنگر
 37   اسفندیار پور حسن  43  4444131  09163111957    زیتون كارمندی خ حجت
 38   سید فضل الله تركی زاده  500  4431515  09161111180    خ فردوس
 39   سید مجید فاضل  77  4451626  09161111753    زیتون كارمندی نبش فلكه دوم
 40   مجید رحمانی  1702  4442278  09167409305    ملیراه خ زهره نبش خاقانی
 41   شاپور ساعدی  1509  4450230  09166135463    خیابان اصلی زیتون بین فیاض و بوعلی
 42   مهدی اگدری  2104  4432997  09163001216    زیتون کارمندی-خیابان حجت-جنب زاویه
  محدوده منطقه 2 صنفی:   شامل: كوی جواهری- زیتون كارمندی- ملیراه- زیباشهر- چهارشیر